„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
Adresar


Upravni i socijalni centar                   
Zagrebačka 5A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 916, 036 328 917
Faks: 036 328 918
e-mail: caritas-mostar@tel.net.ba
www.caritas-mostar.ba


Na gornjoj adresi nalaze se i:
Odjel za Župni Caritas                                  
Kućna njega starih i nemoćnih osoba Veronika
Obiteljsko savjetovalište 
a to je i kontaktadresa za:          
Dom za studentice Viktorija                             
Prihvatilište za žene i djecu u nevolji Mirjam                        


Dječji vrtić Sveti Josip                           
Biskupa Buconjića 1B
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 330 994
e-mail: vrtic.sveti.josip@tel.net.ba


Nazaret
Centar za radno osposobljavanje
osoba s razvojnim poteškoćama
Kneza Mihajla Viševića Humskog 21A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 921


Sveta Obitelj           
Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama
Kneza Mihajla Viševića Humskog 21B-D
BiH – 88000 Mostar
Tel./Faks: 036 327 534 (edukacijsko-rehabilitacijski odjel, uprava)
Tel.: 036 328 585 (stacionarni odjel)
e-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba

 

Emanuel
Radionice za osobe s posebnim potrebama
Kneza Mihajla Viševića Humskog 21B
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 327 534
www.facebok.com/radionica.emanuel

 

Knjižara Logovita
Splitska 21
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 020

 

Kuća susreta Emaus
Potoci bb
BiH – 88208 Potoci (Mostar)
e-mail: emaus.mostar@gmail.com
www.emaus-mostar.net

 

Dom za stare i iznemogle osobe s hospicijem Betanija 
Gojka Šuška bb, BiH - 88 300 Čapljina,
Telefon/Fax: *387 36/ 806 – 202
e-mail: betanija.caritas@tel.net.ba

Na gornjoj adresi nalazi se i: 

Radionica za osobe s posebnim potrebama Betlehem
e-mail: radionica.betlehem@gmail.com
www.facebook.com/radionica.betlehem

 

Centar za djecu mlade i obitelj SPES
Zagrebačka 8, BiH - 88 000 Mostar,
Telefon/Fax: *387 36/ 310 –321
e-mail: spes@tel.net.ba
www.facebok.com/spes.mostar

 

 
2009 - 2017. © sva prava pridržana - Caritas Mostar