„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
Tijekom rata nebrojeno smo puta bili u prilici spoznati i osjetiti karitativni rad prijatelja i dobročinitelja iz inozemstva, a sada je vrijeme da ga i sami osmišljavamo u našim župnim zajednicama.

Župni Caritas živi i djeluje u zajednicama pridonoseći duhu zajedništva i ljubavi. S ciljem promicanja župnoga Caritasa, angažirali smo tim koji ima sljedeće zadaće:
  • pomoći osnivanje i razvoj župnoga Caritasa kao temeljne strukture Biskupijskoga Caritasa;
  • duhovno osmišljavanje i sustavno organiziranje karitativnoga rada po župama;
  • senzibiliziranje članova župne zajednice i svih ljudi dobre volje na dragovoljni rad;
  • konkretna potpora karitativnom radu u župi;
  • koordinacija karitativnoga djelovanja u biskupiji.

«Deus Charitas est – Bog je Ljubav.»
(1Iv 4,16) 
2009 - 2017. © sva prava pridržana - Caritas Mostar