„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
Želim pomoći
Ako želite putem Caritasa pomoći osobama s posebnim potrebama, starim i nemoćnim osobama, ženama i djeci žrtvama nasilja, socijalno ugroženim obiteljima,
to možete učiniti novčanim prilogom na žiro-račun broj:

338 100 22 00 597 215
kod UniCredit Bank d.d. Mostar

za uplate iz inozemstva
SWIFT: UNCRBA22
Iban: BA39 3380604807008381

ili osobno na adresi Caritasa ili neke od Caritasovih ustanova.

Vaša je pomoć dobrodošla i u hrani, medicinskom i sanitetskom materijalu, higijenskim artiklima, pelenama za djecu i odrasle, didaktičkom materijalu, radnom materijalu za radionice (papir, boje, drvo) … a na osobit način kroz volonterski rad.

Iskreno zahvaljujemo!
 
2009 - 2017. © sva prava pridržana - Caritas Mostar