„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 

Dom za stare i iznemogle osobe s hospicijem „Betanija“


Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan na blagdan Gospe Lurdske, zaštitnice Bolesnika, 11. veljače 2013. godine službeno je otvorio vrata doma za stare i nemoćne osobe s hospicijem “Betanija” u Čapljini.  Otvaranjem ove ustanovi prvi u Hercegovini počinjemo pružati usluge palijativne skrbi (sveobuhvatne - zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi) s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću.

Dom “Betanija” prostire se na površini od 800 m², a smještajni kapacitet je 30 kreveta raspoređenih u 13 trokrevetnih, odnosno dvokrevetnih soba. Prostor je u potpunosti prilagođen potrebama palijativne njege. Osim stepeništa koje je predviđeno za ulazak u kuću osoblju i posjetiteljima naših korisnika, posjedujemo i dizalo za bolesničke krevete i kojim će vjerojatno svi korisnici prvi put ući u Dom. Omogućena je i prohodnost bez barijera za invalidska kolica tako da će svi pacijenti samostalno, odnosno  uz pomoć medicinskih sestara i njegovateljica moći boraviti u svakome kutku Doma.

Hospicij i dom za stare i nemoćne “Betanija” svojim korisnicima nudi 24 satni medicinski nadzor koji uključuje cjelodnevnu njegu za nepokretne, polupokretne i pokretne stanare. Nudimo i usluge socijalnog radnika, odgovarajuće mjere socijalne zaštite kako na razini naše Ustanove tako i za svakog pojedinačnog korisnika u skladu s njegovim potrebama. Prehrana koja se priprema u našem objektu je u potpunosti prilagođena zdravstvenim stanju korisnika. Važnost pridajemo i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Različite kulturno-zabavne aktivnosti korisnicima će biti dostupne u prostorijama našega Doma. U sklopu Caritasovog pastoralno-socijalnoga centra nalazi se i molitveni prostor gdje će korisnici moći pohađati misu i imati duhovnu podršku. Veliku pozornost pridajemo, kako higijeni svakog korisnika, tako i svim prostorijama Ustanove.

Osim privatnog smještaja nudimo i smještaj preko centara za socijalni rad. Cijene smo formulirali po kategorijama u skladu sa zdravstvenim stanjem korisnika, tj. pokretne, polupokretne i nepokretne osobe.

 
2009 - 2017. © sva prava pridržana - Caritas Mostar