„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
, 2010-05-10
Caritasove ustanove Centar za radno osposobljavanje osoba s poteškoćama u razvoju Nazaret i prilagođena radionica za glinu i drvo Emanuel osobama s posebnim potrebama uz radnu okupaciju i druženje pružaju mogućnost usvajanja određenih spretnosti, znanja, vještina i navika te ostvarivanje socijalnih kontakata.
U Nazaret i Emanuel svaki dan dolazi 30 odraslih osoba s poteškoćama u mentalnom i tjelesnom razvoju koje uz pomoć svojih instruktora izrađuju različite predmete od gline, drveta, papira, vune, gipsa i drugih materijala osjećajući se na taj način korisnima, vrijednima i jednaki drugima. Posebno su ponosni kad svoje rukotvorine mogu izložiti i pokazati. Nekoliko puta godišnje organiziraju se izložbe njihovih ručnih radova najčešće po hercegovačkim župama. Zadnja takva izložba bila je 9.5.2010. godine u župi sv. Ante Padovanskog na Humcu. Na Svetim misama ravnatelj Caritasa dr. don Ante Komadina okupljenim je vjernicima govorio o osobama s posebnim potrebama, o problemima s kojima se susreću oni i njihovi roditelji. Naglasio je da baš te osobe s posebnim potrebama trebaju našu posebnu pomoć i ljubav te predstavio ustanove u kojima Caritas Mostar na poseban način skrbi o toj populaciji. Nakon misa upriličena je prodajna izložba ručnih radova koja je bila dobro posjećena od župljana župe Humac.
Ovom prigodom Biskupijski Caritas Mostar zahvaljuje župniku fra Mladenu Sesaru na gostoprimstvu te svima onima koji su se potrudili da boravak korisnika i djelatnika Caritasa u župi Humac bude lijep i ugodan.

 
2009 - 2018. © sva prava pridržana - Caritas Mostar