„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
, 2011-10-25
U povodu 10 godina djelovanja Rehabilitacijskog centra za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“ Caritas hercegovačkih biskupija, koji je ovaj Centar i utemeljio, organizirao je Znanstveno-stručni simpozij o modelima rada s osobama s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem u suradnji s Ministarstvom zdravstva rada i socijalne skrbi HNŽ i Katehetsko teološkim institutom u Mostaru.
 
Cilj ovog Simpozija – koji se održao 14. i 15. listopada 2011. godine u Caritasovoj Kući susreta „Emaus“- jest upoznavanje stručnih djelatnika i šire javnosti u Bosni i Hercegovini i regiji o različitim modelima rada s osobama s invaliditetom koji pospješuju kvalitetu njihovog življenja u obitelji, ustanovama i zajednici. Uspostavljena je bolja regionalna umreženost svih organizacija i ustanova koje se bave problematikom osoba s invaliditetom, koje su unatoč potpisanim međunarodnim konvencijama i pozitivnim zakonskim propisima koji štite njihova prava na našim prostorima još uvijek marginalizirana i socijalno isključena skupina ljudi.
U petak navečer, 14. Listopada, naš biskup, mons. dr. Ratko Perić, nakon svog pozdravnog govora proglasio je ovaj znanstveno-stručni simpozij otvorenim. U ime Biskupijskoga Caritasa Mostar riječi pozdrava uputio je ravnatelj Caritasa dr. don Ante Komadina, a potom je gradonačelnik grada Mostara gosp. Ljubo Bešlić u svome pozdravnom govoru svim sudionicima simpozija izrazio dobrodošlicu sa željom da se ugodno osjećaju u gradu na Neretvi te da svima stručna predavanja i razmjena iskustava budu od koristi. Nakon toga su slijedila dva plenarna izlaganja: prvo o Caritasovom centru „Sveta Obitelj“ koje je priredio don Ante Komadina i drugo od dr. Gertraud Assmann koja je predstavila centar „St. Isidor“, čiji je utemeljitelj Caritas Linz.
 U subotu 15. listopada predstavljena su stručna predavanja brojnih stručnjaka (ukupno 56 izlagača) iz različitih zemalja: Austrije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Predavanjima su nazočili i u radionicama aktivno sudjelovali brojni gosti-slušatelji (preko 170 osoba). Među njima je bilo roditelja i rodbine osoba s invaliditetom, djelatnika iz različitih ustanova koji skrbe za ovu kategoriju ljudi, vjeroučitelja te drugih profesionalaca koji se bave radom s osobama s invaliditetom.
Na svršetku ovog znanstvenog radnog dana doneseni su zaključci koje je prezentirala časna sestra prof. doc. dr. Zdravka Leutar. Zaključeno je kako se izravnim radom s osobama s invaliditetom najvećim dijelom bave nevladine organizacije, koje same pokreću nove modele radi pružanja što boljih usluga svojim korisnicima uz minimalan doprinos lokalne zajednice i javnih službi.
Roditeljima koji su nezaobilazan čimbenik u skrbi i odgoju djeteta s invaliditetom potrebno je pružiti što veću profesionalnu potporu, ali i duhovnu kako bi što lakše savladali poteškoće s kojima se susreću.
Ustanove koje se bave radom i zbrinjavanjem osoba s invaliditetom uključujući i škole trebaju se umrežiti sa svim organizacijama koje se bave s osobama s invaliditetom radi pružanja što boljih i kvalitetnijih usluga. Posebice je istaknuta važnost prevencije institucionalizacije tj. potreba deinstitucionalizacije, jer se smještanjem osobe u instituciju krše osnovna ljudska prava koja govore o slobodi.
Naglašeno je također kako su osobe s invaliditetom diskriminirane i kad je riječ o tržištu rada. Naime, gotovo sve gore spomenute zemlje imaju izvrsne zakone o pravima osoba s invaliditetom, ali provedba, odnosno primjena tih zakona u svakodnevnom životu i praksi nije nažalost usklađena sa slovom zakona.
 
U predvečerje je skupina izlagača i sudionika Simpozija posjetila Caritasov Rehabilitacijski centar „Sveta Obitelj“ i jezgru staroga grada. Sudionici ovog Simpozija naglasili su potrebu za što češćim organiziranjem sličnih simpozija, jer predstavljaju znanstveno, stručno i iskustveno obogaćenje.
 
 
2009 - 2018. © sva prava pridržana - Caritas Mostar