„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
, 2015-10-19

U petak, 16. listopada 2015. godine Caritasovo Obiteljsko savjetovalište  i Centar za djecu, mlade i obitelj SPES u suradnji s Caritasom Gornje Austrije organizirali su seminar na temu „Savjetovanje i rad s nasilnom osobom“. Gost predavač u Duhovno-obrazovnom centru „Emaus“ bio je mr. Josef Hölzl iz Linza, diplomirani savjetnik u Bračnom, obiteljskom i životnom savjetovalištu Biskupije Linz, voditelj referata za život bez nasilja u vezama i predavač na Fakultetu za socijalni rad u Linzu. Na seminaru je sudjelovalo 50 stručnjaka, uglavnom iz područja socijalnog rada i mentalnog zdravlja, a među njima i naše kolege iz Splita, Slavonskog Broda, Sarajeva i Banja Luke.

Caritas Mostar i Caritas Linz surađuju dugi niz godina, osobito na projektima skrbi za osobe s invaliditetom i zaštiti od nasilja u obitelji. Tako je Caritas Gornje Austrije još 1998. godine pomogao sagraditi sigurnu kuću u Mostaru. U to vrijeme pojam sigurne kuće nije bio poznat a nasilje u obitelji nije bilo kazneno djelo. Nazvali smo sigurnu kuću Prihvatilište za žene i djecu u nevolji „Mirjam“ i dosad omogućili privremeni smještaj za oko 200 žena i djece.

2004. godine Caritas je u Mostaru otvorio i Obiteljsko savjetovalište koje se, između ostaloga, bavi i problematikom nasilja u obitelji, a u njemu radu osobe koje su prošle izobrazbu za obiteljske savjetnike i različite terapijske škole.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji u Federaciji je donesen 2005. godine,  a zbog mnogih nejasnoća koje su se pokazale u praksi rađene su izmjene i novi zakon je na snazi od 2013. godine. Zakon unutar 6 zaštitnih mjera predviđa i mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana, ali još uvijek nedostaju brojni provedbeni propisi za adekvatnu primjenu ovog zakona.

Seminar je imao za cilj pokazati jednu novu perspektivu u pristupu problemu nasilja u obitelji, a to je rad s počiniteljima nasilja. Gost iz Austrije prenio je iskustva svoga rada u savjetovalištu za muškarce. U Austriji djeluje oko 400 savjetovališta koja se financiraju iz državnog proračuna. Prva savjetovališta za muškarce otvorena su prije 25 godina. Glavno načelo rada s osobama koje u određenom trenutku postanu nasilne jest da se osuđuje čin nasilja a ne osoba. Uspjeh savjetodavnog rada temelji se na pozitivnom stavu da je promjena ponašanja moguća. Preduvjet je preuzimanje odgovornosti za počinjeno nasilje i upravo u tome je važna uloga savjetnika.

      

      

      

      

 

 

 
2009 - 2018. © sva prava pridržana - Caritas Mostar