„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
, 2015-12-18

U Rehabilitacijskom centru za osobe s invaliditetom „Sveta Obitelj“, u četvrtak 17. prosinca održana je Večer prijatelja Caritasa.

Uprava Caritasa Mostar već tradicionalno organizira ovu večer na kojoj, uz zahvalu za pomoć i potporu svojim prijateljima, također predstavlja i aktivnosti i aktualnosti iz svoga rada. Tijekom večeri prisutnima su se obratili predsjednik Biskupijskog Caritasa Mostar i mjesni biskup mons. dr. Ratko Perić, te ravnatelj Caritasa dr. don Ante Komadina.

Nakon govora pozdrava i zahvale za velikodušnu i nesebičnu pomoć svim dobročiniteljima, bez čije bi pomoći Caritas teško mogao funkcionirati, prikazan je i kratki film pod nazivom „P(r)ogledaj“ koji govori o djeci s autizmom. Inače ovogodišnja adventska akcija Biskupijskog Caritasa namijenjena je za opremanje senzorne sobe za djecu s autizmom, ADHD-om, cerebrtalnom paralizom, poremećajem koncentracije itd.

U nastavku donosimo govor predsjednika i ravnatelja Caritasa:     

 

GOVOR PREDSJEDNIKA BISKUPIJSKOG CARITASA MOSTAR I MJESNOG BISKUPA MONS. DR. RATKA PERIĆA:

TJELESNA DJELA MILOSRĐA

Papa Franjo u svome pismu Lice milosrđa, kojim je 11. travnja ove godine najavio izvanredan Jubilej, savjetuje kako uspješno provesti ovu Svetu godinu Božjega milosrđa (od 8. prosinca 2015. do 22. studenoga 2016.). I nabraja, između ostaloga, sedam tjelesnih i sedam duhovnih djela milosrđa. Mi ćemo nešto reći općenito o tjelesnim djelima milosrđa, a onda ćemo, uz Božju pomoć, razrađivati djelo po djelo, navodeći pokoji pobudan primjer. Željeli bismo također obraditi Sedam duhovnih djela milosrđa. I jedna i druga djela uvijek su usmjerena na druge, uistinu nemoćne i nevoljne, neuke i zalutale.

Koja su tjelesna djela milosrđa? – Na temelju Biblije Katekizam Katoličke Crkve navodi ovih sedam: 1. Gladna nahraniti, 2. Žedna napojiti, 3. Siromašna odjenuti, 4. Putnika primiti, 5. Bolesna i utamničena pohoditi, 6. Zarobljena i prognana pomagati, 7. Mrtva pokopati (KKC, 2447). Prvih je šest uzeto iz Mt 25, a sedmi iz Tob 1,17. Ovo su razna fizička stanja u čovjekovu životu bilo kao osnovne i naravne potrebe bilo kao situacije u koje ljudi dospiju više nesvojevoljno negoli namjerno.

Primjer 1: Ima jedno poduzeće u Mostaru koje besplatno pribavlja kruh i pecivo za cijelu Caritasovu „Svetu Obitelj“ koja dnevno hrani oko 80 osoba uključujući i radnike iz „Nazareta“ i „Emanuela“. Tko ti kruha daje, taj ti je pravi prijatelj!

Što je to milosrđe? - Milosrđe se sastoji od dvije riječi: milo srce. Srce koje se smili ili smiluje nevoljniku; srce koje pokazuje milost, sa-milost prema bijedniku, ne samo teorijski nego i praktičnim darom, plemenitošću, nesebičnošću. Milosrđe je ljudska sućut prema nekomu tko trpi u bilo kojem pogledu. I to ne samo puko suosjećanje, nego i konkretna akcija ljubavi ili vidljive pomoći da se patniku njegovo trpljenje ublaži i, po mogućnosti, ukloni. Milosrđe nije samo oplakivati neko nesnosno stanje bližnjega svoga, nego znači: otkinuti od svojih usta, odvojiti od svoga vremena, izabrati iz svoje odjeće, pohoditi pacijenta u bolnici ili u hospiciju, primiti pod svoj krov prognanika, ispratiti pokojnika na groblje, izvaditi iz svoga džepa i dati drugomu, pravomu potrebniku.

Primjer 2: Ima jedno poduzeće u Mostaru koje ima 30 djelatnika, a svakoga mjeseca odvoji 1000 KM za Caritas, a 1000 za osobe s poteškoćama u razvoju. Godišnje 24.000 KM. Kakva velikodušna pomoć! Hvala prijateljima Caritasa! I prijateljima osoba s poteškoćama u razvoju! 

Što je to potreba? - To je osjet nedostatka u zadovoljenju fizičkih zadaća odnosno fizioloških funkcija. Takva je tjelesna zadaća hrana, piće, odjeća, toplina, dom…Postoje zadaće koje su zove nužnosti ili nužde. Nužda je hranjenje. Možeš bez hrane donekle. Ali ne ćeš dokle hoćeš. Kašalj je nužda koju ne možemo svojom slobodom obuzdati, regulirati. To je eksplozivni izdah kojim nastojimo odstraniti štetne tvari iz dišnih putova. Fizičko-fiziološka pojava, osobito u prehladi i zimi. Ali nije nužda, na primjer, spolni nagon, jer to čovjek može svojom voljom i razumom kontrolirati, nad svojim sjetilima i maštom bdjeti, ne izazivati naravne instinkte. A tu prelazimo s fizičkoga na moralno područje, gdje se vidi koliko smo moralne osobe.

Primjer 3: Ima jedno poduzeće u Mostaru koje gorivom opskrbljuje vozilo Rehabilitacijskoga centra. Kako mu Bog ne će natočiti svoje milosti i uspjeha!

Što su to tjelesna djela milosrđa? - To su radnje, čini, pothvati kojima pritječemo u pomoć našima bližnjima u njihovim tjelesnim potrebama. A znamo tko je naš bližnji: svaki Samarijanac koji se nađe na našem životnom putu, a ne samo „domaći u vjeri“ (Gal 6,10) i najbliži po krvi, kako obično mislimo. A takvih istinskih potrebnika imamo sve više svaki dan i u kući, i u selu, i u gradu i u cijeloj Crkvi i u svijetu.

Primjer 4: Ima jedno poduzeće sa sjedištem u Širokom Brijegu od 55 zaposlenika koje daruje slatkiše djeci i ostalim korisnicima „Svete Obitelji“. Eto kako se život zaslađuje i darovatelju i obdarenomu!

Tko traži da činimo tjelesna djela milosrđa? - Bog. Isus Krist, Sin Božji, kojemu Bog Otac dade svu vlast na nebu i na zemlji da sudi žive i mrtve. Isus nam je rekao da će nas Sin čovječji, tjelesni i fizički, preobraženi i uskrsli, suditi na Sudnjem danu upravo po tim djelima milosrđa. „Ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh, i napojiste me; stranac bijah, i primiste me; gol, i zaogrnuste me; oboljeh, i pohodiste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni“ (Mt 25,35-36). Tada će se ljudi čuditi kada su to učinili neko djelo milosrđa Gospodinu Isusu kada na njega nisu ni mislili niti su ga uopće poznavali. A on će im mirno odgovoriti: „Zaista kažem vam, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste“ (Mt 25,40). I obrnuto: ako ljudi nisu učinili ništa od tih tjelesnih djela milosrđa nikomu na ovome svijetu, nisu učinili Kristu (Mt 25,45). To znači da se Isus izjednačio sa svakim od nas ljudi, bez obzira na našu vanjsku kožu i na našu unutrašnju dušu. Zato se upravo i utjelovio i postao čovjekom da se poistovjeti sa svakim od nas i da se nađe u svakoj našoj situaciji, osim u grijehu.

Primjer 5: Postoji veći broj dobročinitelja pojedinaca koji doniraju određene iznose, ali kroz dulje vrijeme i redovito. Takvi su Jure i Neri, Zrinka i Danka, Željko i Žarko, Vlado i Augustin, Iva itd. I njima Bog dao da dugo žive i dobro im bude na zemlji!

Je li netko pomagao Isusu izravno i neposredno? Jest! Upravo je i on prošao mnoge od ovih faza ljudske opstojnosti: bijaše gladan, hranio ga je sv. Josip radom svojih radničkih ruku; žedan, davala mu je kao djetetu majka Marija najprije svoje mlijeko a onda i drugo piće kad god bi zatražio; bijaše siromašak, kojega su Marija i Josip odijevali. A kada je odrastao, ona se Samarijanka čudom čudila kako u nje, Samarijanke, strankinje, ište vode kada Židovi i Samarijanci stoljećima ne pričaju i ne pozdravljaju se; bijaše putnik Palestinom kojega su ljudi dočekivali i pozdravljali, častili: Marta i Marija, Matej i Zakej, predstojnik sinagoge i stotnik; a Betlehemćani nisu mu majci pomogli ni da se ljudski rodi u kući, nego je Marija morala u štalu; u nekom samarijanskom selu nisu ga htjeli primiti jer je Židov; a njegovi ga Židovi predali rimskoj vlasti da ga razapnu; uhićen i utamničen na procesu pred Kajfom, Pilatom i Herodom: jedni ga vjerno pratili, a drugi mrziteljski klevetali i tražili smrtnu osudu; prognan u Egipat gdje je ostao koju godinu, dok Herod nije dovršio svoj zločinački put i život.

Primjer 6: Ima jedan igrač iz Mostara koji je donio u Caritas 30.000 KM da se nabavi kombi za „Betaniju“, dom starih i nemoćnih, a njime se koristi i „Betlehem“, dom za osobe s posebnim potrebama, u Čapljini. Caritas zahvalio i kombi kupio. A igrač - igra li, igra! A i kombi razigrano vozi, osobito po asfaltu!

Je li Isus činio tjelesna djela milosrđa? - Jest. Jednom je zgodom nahranio pet tisuća samo muškaraca (Mk 6,30-44), a bilo je možda još toliko i više žena i djece. Drugom je zgodom nahranio četiri tisuća muškaraca (Mk 8,1-10). Sva četiri evanđelisti ta dva događaja jasno razlučuju. Isus je primio one putnike Grke koji su došli u Jeruzalem o Pashi – Vazmu. Osim toga, ako je itko na ovome svijetu bolesne liječio, to je bio Isus. Nekoga bi samo pogledao, i taj je ozdravio. Drugomu je samo ozdraviteljsku riječ uputio, i taj je bio izliječen. Nekoga bi po očima prstom dodirnuo, i taj je u hipu progledao. I nije se čulo da se i u jednoga takvoga ta bolest više vraćala. Niti da je od te izliječene bolesti umro.

Primjer 7: Ima jedno poduzeće u Posušja, od 100 zaposlenika, koje opskrbljuje „Svetu Obitelj“ raznim pićima i tekućinama, izuzevši viskija i ruma. Kako onda ti odgovorni dobrotvori ne će jednoga dana čuti onaj Isusov glas: bijah žedan, i dadoste mi piti?  

Tko je dužan činiti djela milosrđa? - Svatko živ na ovome svijetu. U onoj mjeri u kojoj može. Netko leži na postelji pa ne može oblijetati unaokolo da utažuje glad i žeđ drugima, ali može suosjećati, moliti se Bogu za pomoć, drugima u kući govoriti da čine takva djela milosrđa. Ti pomozi slijepcu da prijeđe preko puta! Ti podaj zarobljeniku kruha i vode makar je sudjelovao u agresiji na tvoj kraj! Ti odvoji od svojih haljina i podaj onima koji nemaju.  

Primjer 8: Ima jedno poduzeće iz Velike Kladuše. Vlasnik pohodio „Svetu Obitelj“. Ostao potresen. U više navrata istresao sve iz džepa, a neki dan 5.000 KM.

Kakva je korist od takvih djela milosrđa? Dvostruka: i na ovom i na drugom svijetu. Na ovome svijetu: „Dajite i dat će vam se“ (Lk 6,38). Kako mi budemo davali drugima, tako će se i nama u životu uzvraćati. Tko škrto sije, škrto će i žeti; tko obilato sije, obilato će i žeti. U životu je ugrađen zakon pravde: sve što baciš uz Neretvu, vraća se niz Neretvu. I dobra i zla. A onda bit će koristi i na drugome svijetu: „Blago milosrdnima, oni će postići milosrđe“ (Mt 5,7). Onoga koji na ovome svijetu ne čini djela milosrđa čeka najveća kazna na onome svijetu: „Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi jesti; ožednjeh…“ (Mt 25,41-42), i tako svih sedam djela…

Primjer 9: U „Svetoj Obitelji“ trenutačno ima 17 volontera. Oni ne doniraju novac, nego više od novca: sebe, zdravlje, vrijeme, ruke, oči, trud i strpljenje, stručnost opće prakse! Neka i njima Bog dadne da s volontiranja prijeđu na redoviti posao.

Kakav je odnos između milosrđa i pravde? Nema milosrđa bez pravde, i nema pravde bez milosrđa. Tko pokušava činiti samo milosrđe, bez obzira na pravdu, ubrzo će ispasti naivan, bijedan, izigran. A tko čini samo pravdu bez milosrđa, ubrzo će ispasti okrutan, nehuman, nepravedan. Milosrđe nadilazi i ljubav i pravednost. Jer nemilosrdan je sud onomu tko ne čini milosrđa; a milosrđe se smije sudu! (Jak 2,13).

Primjer 10: Iz Italije dolazi oko 50 zubara volontera, koji već punih 10 godina u „Svetoj Obitelji“ popravljaju zube ne samo kućnoj djeci, nego i drugim osobama s posebnim potrebama u gradu, u Hercegovini, u Bosni i okolici. Izmjenjuju se i dolaze gotovo svakoga mjeseca. Do sada je izvedeno oko 850 intervencija pod potpunom anestezijom domaćega anesteziologa Zorana i u posljednje 3 godine liječnice Lidije, ne računajući stotine drugih čišćenja i popravaka zubi. Bog dao dobročiniteljima čvrste zube a dobru hranu i vječnu nagradu! 

Dobrotvori i dobrotvorke, neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! (Gal 6,9). Odnosno: „Vama pak, braćo, neka ne dodije činiti dobro! […] Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!“ (2 Sol 3,13).

Svima sretan Božić, a Nova 2016. godina bila vam i mironosnija i blagoslovljenija!

 

 

GOVOR RAVNATELJA BISKUPIJSKOG CARITASA MOSTAR DR. DON ANTE KOMADINE:

 

 

VEČER PRIJATELJA CARITASA

četvrtak, 17. prosinca 2015. u 18:30 sati

u dvorani Rehabilitacijskog centra »Sveta Obitelj« u Mostaru

 

Preuzvišeni oče Biskupe!

Cijenjeni prijatelji, dobročinitelji Caritasa

Poštovani i dragi djelatnici Caritasa!

 

S velikom radošću pozdravljamo i izražavamo dobrodošlicu svima vama, poštovani i dragi prijatelji i dobročinitelji Biskupijskoga Caritasa u Mostaru. Djelatnici Caritasa se svaki put trude ovu Večer prijatelja Caritasa organizirati što je moguće bolje i zato su dani pripreme ispunjeni radosnom napetošću kako bi ova Večer naših prijatelja bila što iskrenija i vjerodostojnija Večer naše duboke zahvalnosti svima vama za svaku vrstu potpore i pomoći koju ste nam pružali. Svjesni smo činjenice da je Caritas samo multiplikator vaše velikodušnosti i dobrote. Svaki oblik vaše pomoći, bila ona u „kruhu“ tj. u naturi, u novčanici ili molitvi, ustostručuje se kroz usluge naših ustanova i projekata po marljivim rukama medicinske sestre koja njeguje bolesnika, po brižnosti tete iz vrtića koja poučava dječicu, po stručnim metodama i strpljenju radnog terapeuta i instruktora što poučava mladića s posebnim potrebama u radnim vještinama, u rukama svakog djelatnika Caritasa koji pruža vrećicu hrane majci brojne obitelji i starici koja je već 15. u mjesecu potrošila svoju mirovinu na lijekove, itd. Tako je marka koju ste vi velikodušno darovali umijesena u tijesto kruha svagdašnjeg, utkana u tkaninu odjeće, ugrađena u lijek, postala - posredstvom Caritasa – čestica djelotvorne ljubavi koju Crkva pruža ljudima u potrebi.

Raduje nas također činjenica što se ovaj naš susret poklapa s tek započetom Svetom godinom Božjega milosrđa 8. prosinca na svetkovinu Bezgrješnog začeća B. Djevice Marije kada je papa Franjo otvorio Sveta vrata na bazilici sv. Petra u Rimu. U buli koju je Sveti Otac, papa Franjo objavio u povodu izvanrednog jubileja Milosrđa, on potiče na neprestanu potrebu razmatranja otajstva milosrđa. „Milosrđe: ono je posljednji i najviši čin kojim nam Bog dolazi ususret. Milosrđe: ono je temeljni zakon koji prebiva u srcu svake osobe, kada gleda iskrenim očima brata kojeg susreće na životnom putu. Milosrđe: ono je put koji sjedinjuje Boga i čovjeka, jer otvara srce nadi da smo ljubljeni zauvijek usprkos ograničenju zbog svoga grijeha.“ (Lice milosrđa, br. 2). Papa nastavlja dalje očitujući svoju žarku želju: „Kako samo želim da nadolazeće godine budu prožete milosrđem, da bismo išli ususret svakoj osobi, noseći Božju dobrotu i nježnost!“ (br. 5). Crkva je pozvana biti živi znak Očeve ljubavi u svijetu i upravo se zato vjerodostojnost Crkve prosuđuje po tome kako ona živi i pokazuje milosrdnu i suosjećajnu ljubav (usp. br. 10). „Prva je istina Crkve Kristova ljubav. Crkva je služiteljica te ljubavi i posreduje tu ljubav ljudima: ljubav koja oprašta i izražava se kroz sebedarje.“ (br. 12).

Papa Franjo potiče sve vjernike na razmišljanje o duhovnim i tjelesnim djelima milosrđa, kako bismo na taj način probudili svoju svijest „koja je previše često uspavana pred dramom siromaštva.“ (br. 15).  „Ne zaboravimo riječi svetoga Ivana od Križa: »U predvečerje svoga života bit ćeš pitan o ljubavi.«“, podsjeća nas Sveti Otac.

Kao što smo to i na prijašnjim Večerima prijatelja Caritasa činili, tako vam i ovaj put želimo priopćiti bar neke novosti glede djelovanja Caritasa.

Tijekom protekle dvije godine trudili smo se ulagati u dodatnu izobrazbu Caritasovih djelatnika na više razina. To smo prvenstveno ostvarivali kroz izobrazbu odraslih, koju nudi SEC (Socijalno edukativni centar), ustanova Caritasa Biskupske konferencije BiH. Naime, SEC je 2013. u Mostaru otvorio svoju ispostavu gdje nudi razne programe izobrazbe odraslih u socijalnim zvanjima.

Dodatnu izobrazbu za zvanje njegovateljice bolesnih i nemoćnih te neformalnu obuku o palijativnoj skrbi  pohađalo je 17 djelatnika iz  Caritasovih ustanova.

Izobrazbu za zvanje radnog instruktora odnosno terapeuta pohađale su dvije osobe te izobrazbu za glazbenog terapeuta pohađale su također dvije djelatnice.

Dvogodišnju specijalističku izobrazbu iz rane intervencije pohađala je pedagoginja u Centru »Sveta Obitelj« i vrtić »Sveti Josip«.

Djelatnica Rehabilitacijskog centra „Sveta Obitelj“ pohađala je specijalnu izobrazbu za fizioterapeuta prema Bobath konceptu.

Još je jedna djelatnica »Svete Obitelji« završila specijalnu izobrazbu i to za senzornog terapeuta. Višetjedna izobrazba tijekom dvije godine odvijala se u Zagrebu.

Sve ove izobrazbe imaju za cilj ponuditi što kvalitetniju uslugu našim korisnicima počevši od najranije dobi djeteta s posebnim potrebama do korisnika starije dobi bez obzira na njegovu dijagnozu te onoga koji se nalazi u terminalnom razdoblju života.

Posebna nam je želja ipak obogatiti Rehabilitacijski centar »Sveta Obitelj« novim terapeutskim ponudama posebice za djecu s različitim razvojnim poremećajima. Multidisciplinarni pristup pruža veću šansu da se u djetetu s razvojnim poteškoćama probude ili potaknu „zaspale“ ili nedovoljno razvijene sposobnosti. U tu svrhu smo započeli s ostvarivanjem projekta »Senzorna soba«.

Naime, u Edukacijsko-rehabilitacijskom odjelu centra»Sveta Obitelj« ima više djece s autizmom te s drugim senzornomotoričkim razvojnim poremećajima kojima će senzorna soba biti od značajne koristi. Senzorna soba pomaže da dijete s nedovoljno razvijenim osjetilima bolje prima i organizira dojmove što ih stječe preko vida, sluha, mirisa, okusa i dodira. Poremećaji na tom području nastaju kada mozak djeteta nije sposoban obraditi i uskladiti sve informacije koje dobije preko osjetila. To se stručno zove disfunkcija senzorne integracije. U tom slučaju se djetetu pomaže posebnom terapijom koja se provodi u tzv. »Senzornoj sobi«. U toj se sobi uz pomoć raznih pomagala stimuliraju djetetova osjetila i razvijaju senzorne vještine. Ova je terapija posebice korisna za djecu s autizmom, s poremećajem koncentracije i prenaglašenom hiperaktivnošću, s cerebralnom paralizom, te slušnim i govornim smetnjama. Provođenje terapije u senzornoj sobi je poput kakve igre, ali je svaka aktivnost osmišljena i dozirana u skladu s osjetilnim potrebama djeteta.

Za ostvarenje ovog projekta dobili smo od vlade RH 50.000,- kn. Međutim, to nije dovoljno da bismo nabavili sve potrebne rekvizite. Nedostaje nam još oko 40.000,- kn, odnosno nešto više od 10.000,- KM. Zato smo se posebnim dopisom obratili potencijalnim donatorima, a večeras se obraćamo vama, poštovani prijatelji našega Caritasa, da nam pomognete proširititi i obogatiti terapeutske usluge centra »Sveta Obitelj« Senzornom sobom, koja će biti od velike pomoći djeci sa senzornomotoričkim poremećajima. Na svakom vam daru unaprijed od sveg srca zahvaljujemo.

A sada da bismo vam na što zorniji način prikazali koliko je nužna senzorna integracija prikazat ćemo vam jedan kratki dokumentarni film iz života djece u centru »Sveta Obitelj« posebice jednog krasnog dječaka - Ivana. Za ovoga dječaka želimo također urediti i opremiti njegov kutak u sobi u kojoj živi u »Svetoj Obitelji«. Zahvaljujem na pažnji!

               

 

               

 
2009 - 2018. © sva prava pridržana - Caritas Mostar