Novosti

KARITASOVCI U REKOLEKCIJI

 

23.12.2019 09:15
Slika
 

I. Ravnatelj Biskupijskoga caritasa, don Željko Majić, generalni vikar, upriličio je Božićnu duhovnu obnovu za djelatnike Caritasa u prostorijama Emausa - duhovno-obrazovnog centra u Bijelom Polju kod Mostara u subotu, 21. prosinca 2019. Nakon što je u 15.00 sati pozdravio više od šezdeset sudionika i sudionica u velikoj dvorani i predvodio Deveti čas iz Časoslova, pozvao je biskupa Ratka Perića, predsjednika Caritasa, da održi duhovno razmatranje.

II. Biskup je govorio o Caritasu kao organiziranoj djelatnosti, koja se ravna svojim Statutom i Pravilnikom. Tako se i sva naša ljudska djelatnost, intelektualna i moralna, ravna statutom Deset Božjih zapovijedi. Iako su one unesene u ljudska srca od trenutka stvaranja prvih ljudi, Bog je zaželio i u povijesti, 1250 godina prije Krista, te zapovijedi na Sinaju osobno uručiti Mojsiju koji je vodio Izraelce iz Egipta u Obećanu zemlju. Izraelci su postali pravi narod samo onda kada su povijesno primili zakon po kojem će se ravnati i prema Bogu i prema drugima na zemlji. Zapovijedi su razdijeljene u dvije ploče.  Prva ploča s Prvom zapovijedi dotiče naš mozak/razum kojim priznajemo opstojnost Vrhovnoga bića kao jedinoga Boga Stvoritelja, Uzdržavatelja i Sudca. Druga se odnosi na naš jezik/govor kojim Boga trebamo slaviti a ni na koji način vrijeđati, a Treća pogađa naše srce/vjeru kojom Boga štujemo, osobito u jednom danu u tjednu. Na drugoj je ploči Sedam zapovijedi, i to: Četvrta traži poštovanje roditelja, Peta čuvanje života svakoga bića, Šesta poštovanje prema živodajnoj snazi koja je isključivo u službi čovjekova života te Sedma zaštita imovine i Osma zaštita istine. Ove dvije posljednje zapovijedi pojačane su time što se grijehom smatra i ono što – Deveta: čovjek poželi ukrasti i Deseta: što poželi slagati. I toga se treba klonuti.     

III. - Gospodin je Isus u Novom Zavjetu ovih Deset zapovijedi sveo na Dvije: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci." (Mt 22,37-40).

Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega svoga kao sebe samoga. Bog nije ni s kim usporediv na ovome svijetu. Na prvom je mjestu ljubav prema Bogu, ali totalna, a onda na drugom ljubav prema čovjeku. A ljubav prema čovjeku ima svoj izvor i primjer u ljubavi prema Bogu, jer je čovjek slika i prilika Božja. 

Ljubiti sebe nije toliko zapovijed koliko naravan instinkt: poriv ili nagon za hranom, za pićem, za zaštitom života i za reproduktivnim održavanjem života na zemlji. Ali jest i zapovijed. Nemaš prava sebe ubiti niti išta poduzimati da se život uništi.  

2. - Ljubiti bližnjega. Međutim, odmah uz tu zapovijed prema sebi prislonjen je i drugi njezin dio: ljubi „bližnjega svoga kao sebe samoga“. Kao što sebi želiš dobru hranu, tako podaj dobru hranu i dobro piće svomu bližnjemu. Tako svih sedam tjelesnih djela milosrđa: 1. gladna nahraniti, 2. žedna napojiti, 3. siromaha odjenuti, 4. putnika primiti,

5. bolesna pohoditi, 6. zarobljenika pomoći, 7. mrtva pokopati.

Kao što želiš sam biti poučen i odgojen, tako pomozi drugomu u učenju i odgoju. I tako opslužuj svih sedam duhovnih djela milosrđa:

1. Dvoumna savjetovati. 2. Neuka poučiti. 3. Grješnika pokarati.

4. Žalosna i nevoljna utješiti. 5. Uvrjedu oprostiti.

6. Nepravdu strpljivo podnositi. 7. Za žive i mrtve Boga moliti.

Možda bi se ovo moglo reći za roditelje da vole svoju djecu kao sebe same. Ali ta je volidba pojačana instinktom. Ne zapovijeda ti Bog da više voliš drugoga nego sebe, nego traži da voliš bližnjega kao sebe samoga. Samo toliko. Načelo je logično, dolično i moguće

3. - Ljubi Boga iznad svega: on je Stvoritelj, Roditelj, Odgojitelj, Vlasnik, Sudac. On nam je dao sve sposobnosti tjelesne i duševne i dao nam moć i mogućnost da razvijamo te sposobnosti. On je sve to dao. S njim ne mogu pričati osim kroza zid vjere, u zrcalu i zagonetki. Ja vidim Boga u Knjizi Biblije koja me uči vjeri, ufanju i ljubavi, i u Knjizi Prirode: makrokozmosa i mikrokozmosa, koja me uči znanosti.

IV. Poslije nagovora bilo je jednosatno klanjanje u kapelici Uzašašća Gospodnjega u Emausu. U isto vrijeme bila je mogućnost sv. ispovijedi u trima prostorijama.

U 17.00 sati slavljena je sv. Misa koju je predvodio biskup i govorio o sadržaju kršćanske molitve Zdravo Marije tumačeći u njoj riječi Arkanđelove i Elizabetine.      

U 18.00 ravnatelj je osigurao večeru, a i djelatnici i djelatnice koji su željeli mogli su donijeti svoje darove na zajednički stol. Svi su jedni drugima zaželjeli sretne Božićne blagdane i sugerirali sličnu rekolekciju i za svetkovinu Uskrsa Gospodnjega. 

www.md-tm.ba

0 0