Novosti

Predsjednik HDZ BiH i HNS-a Dragan Čović u posjetu Caritasu Mostar

 

24.11.2020 13:47
Slika
 

Na poziv ravnatelja Caritasa don Željka Majića, jučer 23. studenog 2020. godine, Caritas je posjetio predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora dr. Dragan Čović. Ukratko se susreo s djelatnicima koji rade u Caritasovu socijalnom i upravnom centru te o aktualnim i važnim temama za  Caritas razgovarao s don Željkom Majić.

Tijekom susreta don Željko je ukratko predstavio cjelokupni Caritasov rad stavljajući poseban naglasak na Caritasove ustanove koje skrbe za najranjivije skupine ljudi smještene u Domu Betanija i u stacionarnom odjelu Svete Obitelji. Radi se o starim i bolesnim osobama koje trebaju stalnu skrb i pripadajuću medicinsku njegu. Također, posebno se osvrnuo i na djelovanje Caritasa za vrijeme pandemije uzrokovane koronavirusom kad je u sklopu Patronažne skrbi za stare osobe započeto s Jelom na kotačima. Kroz tu aktivnost podijeljeno je više od 12.000 porcija kuhanog jela na adrese korisnika.

Don Željko je iznio i Caritasove planove za naredno razdoblje tražeći da Caritas sa svojim bogatim iskustvom i kvalitetnim uslugama koje pruža nađe odgovarajuće mjesto unutar civilnih struktura, odnosno da ga se uvrsti u županijske i gradske proračune. Caritasove ustanove, koje su u lokalnoj sredini prepoznate kao ustanove koje odgovorno i stručno pružaju adekvatnu skrb i sigurnu zaštitu korisnicima, daju veliki doprinos te svojim kvalitetnim radom rasterećuju društvenu zajednicu u kojoj djeluju. Zahvalni smo i svim dobročiniteljima koji podupiru Caritas u njegovom radu, ali teško, odnosno nemoguće je graditi sustav na temelju donacija, naglasio je don Željko.

Na kraju ovog kraćeg ali sadržajno bogatog i ugodnog razgovora predsjednik Čović je istaknuo kako će učiniti sve što je u okviru njegovih mogućnosti da pomogne rad Caritasovih ustanova i aktivnosti koje Caritas provodi na području hercegovačkih biskupija.

0 0