Novosti

Prvi broj regionalnih e-novina iz Projekta Your Job

 

22.11.2019 14:03
Slika
 

Caritas Bosne i Hercegovine je osmislio dizajn te uredio prvi broj regionalnih e-novina za projekt YourJob. Regionalne novine su napisane na Engleskom jeziku, biti će pripremljene tromjesečno a svaki broj će obrađivati drugačiju tematiku. Tema prvog broja e-novina je analiza stanja mladih u zemljama uključenim u projekt, izvještaj o početnoj konferenciji, promocija i otvaranje projektnih savjetovališta za zapošljavanje mladih. Planirano je da će svaki broj e-novina biti uređivan od strane jednog partnera u projektu, a Caritas Austrije će pripremati tematsku poruku. Na stranicama posvećenim partnerima nalaze se linkovi na objavljene članke o aktivnostima provedenim u okviru projekta YourJob u Caritasima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije.

Regionalni projekt YourJob (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunites on the Balkans) provode Caritasi Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije  u 11 gradova/općina uz financijsku potporu Austrijske razvojne agencije i Caritasa Austrije. Projekt ima za cilj osnaživanje mladih pružanjem prilika za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.  U projektu je planirano organiziranje obuka za aktivno traženje posla, seminara za jačanje vještina mladih, pripravnički program, organiziranje inkubatora poslovnih ideja i pružanje financijske potpore za pokretanje socijalnih poduzeća. U Bosni i Hercegovini projekt YourJob provodi Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i Caritasom biskupije Banja Luka.
http://www.caritas.ba/dok/1574342787.pdf

(caritas ba)

0 0