Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama SVETA OBITELJ

Rehabilitacijski centar SVETA OBITELJ utemeljen je radi unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom, rehabilitacije djece s razvojnim poteškoćama multidisciplinarnim terapijskim radom, senzibilizacije šire društvene zajednice za njihove probleme te stručne pomoći obiteljima.

Centar je blagoslovljen i započeo s djelovanjem 2001. godine. Izgradnja objekta je bila moguća zahvaljujući dobročiniteljima Caritasa iz inozemstva, posebice talijanskim redovničkim kongregacijama koje su se s ciljem izgradnje centra okupile u udrugu «Pro Bosnia ed Erzegovina» na čijem je čelu pokojni don Giancarlo Pravettoni, redovnik guanelijanac. Opremanje objekta sufinancirale su također katoličke organizacije iz Njemačke.

Centar vode časne sestre Služavke Malog Isusa.

Djelatnost centra odvija se u tri odjela:

Edukacijsko-rehabilitacijski odjel
Ovaj odjel nudi dnevni boravak i individualne programe rada s djecom s psihofizičkim poteškoćama u razvoju od 3. do 18. godine života. Uz suvremeno opremljeni prostor s učionicama i didaktičkim materijalom postoji prostor za fizioterapiju i fitness te senzorna soba.

Stacionarni odjel
Ovaj odjel pruža cjelodnevni boravak i pripadajuću medicinsku njegu nepokretnim osobama o kojima ne može skrbiti obitelj. Ovim osobama koje su vezane uz invalidska kolica ili postelju SVETA OBITELJ je drugi ili jedini dom.

Radionica Emanuel
U prilagođenoj radionici nudi se radno i socijalno osposobljavanje odraslih osoba s invaliditetom. Više u zasebnom tekstu.
«Zaista, kažem vam:
Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!»
(Mt 25,40)
SVETA OBITELJ            
Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama
Kneza Mihajla Viševića Humskog 21B-D
BiH – 88000 Mostar
Tel./Faks: 036 327 534 (edukacijsko-rehabilitacijski odjel, uprava)
Tel.: 036 328 585 (stacionarni odjel)
e-mail: rhc.sveta.obitelj@tel.net.ba 
www.svetaobitelj.ba 
0 0