Novosti

PREDSTAVNICI EUFORa U CARITASU

 

05.11.2021 15:36
Slika
 

Predstavnike Švicarskog kontingenta EUFORovog tima za osmatranje i vezu koji svoj ured imaju u Mostaru, 5. studenog 2021. godine, u prostorijama Caritasa Mostar, primio je ravnatelj don Željko Majić. Prijedlog za ovaj susret došao je od strane EUFORovog tima koji je, s ciljem stjecanja što vjerodostojnije slike o trenutačnoj situaciji u BiH, želio s ravnateljem don Željkom Majićem razgovarati o sljedećim temama: utjecaj Covid krize na rad Caritasa, migrantska situacija, politička situacija te Caritasov cjelokupni rad na području Hercegovine. Ravnatelj don Željko je predstavnike EUFORa podrobno upoznao s radom Caritasa od njegovog utemeljenja do danas, stavljajući poseban naglasak na njegovu noviju povijest, odnosno institucionalno djelovanje Caritasa. Uz predstavljanje bogatih i raznovrsnih aktivnosti koje Caritas Mostar svakodnevno pruža svojim korisnicima, prateći ljudski život od njegovog djetinjstva do smrti, don Željko je predstavio i planove Caritasa za izgradnju Centra za demenciju u Grudama. Predstavnike EUFORa je zanimalo stanje i rad s migrantima, kako Covid utječe na obrazovanje, položaj biskupijskog Caritasa Mostar u odnosu na druge razine Caritasa u BiH i na internacionalnom području. Nezaobilazna tema bila je i ona politička.

Po pitanju migranata Caritas Mostar daje svoj doprinos pomažući povremeno migrante u kampu Salakovac. Don Željko je naglasio kako je migrantima Hercegovina prolazna destinacija i kako za cilj imaju zemlje Zapadne Europe. Covid kriza se odrazila na sve ljude u svim zemljama svijeta pa tako i na BiH, odnosno na rad Caritasa. Ono što je novost u radu Caritasa u vrijeme posebne situacije izazivane pandemijom korona virusa jest pokretanje aktivnosti Jelo na kotačima, koja u smanjenom opsegu traje i danas. Što se tiče obrazovanja Katolička crkva i Caritas daju svoj doprinos na tom polju kroz svoje obrazovno-odgojne ustanove.

Predstavnici EUFORa su dobili detaljan i životan odgovor i promišljanje po pitanju političke situacije u BiH budući da je don Željko dobro upoznat sa svim ratnim i poratnim događanjima u Mostaru i Hercegovini, ali gledajući i međunarodno djelovanje u rješavanju kompleksne situacije u BiH.

I predstavnici EUFOR tima su predstavili svoj rad i zadaće koje imaju u Mostaru. Na samom kraju susreta don Željko je gostima iz EUFORa darovao svoju knjigu Mir na istini i pravdi.

0 0