„Sve što činite neka bude u ljubavi“ 1 Kor 16,14 ###
napredno pretraživanje#
#
 
, 2014-04-10

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine organizirao je duhovne vježbe za djelatnike i volontere Caritasa u BIH od 3. do 5. travnja 2014. godine u Duhovno obrazovnom centru Emaus u Potocima kod Mostara.

Duhovne vježbe po Djelima Apostolskim dva dana je predvodio biskup Ratko Perić koji je poticao djelatnike i volontere Caritasa na duhovna razmatranja, molitvu i studiranja Svetog Pisma. Treći dan duhovnih vježbi don Željko Majić je kroz molitve, križni put i ispovijed nastavio program. Na duhovnim vježbama sudjelovalo je 39 osoba iz cijele Bosne i Hercegovine. To je bila prigoda za osobna razmatranja i napredovanja u duhovnom i profesionalnom rastu.

Duhovne vježbe su organizirane u okviru projekta Ured za izobrazbu djelatnika i volontera Caritasa u BIH koji traje od 2012. godine. 

 
2009 - 2018. © sva prava pridržana - Caritas Mostar