Galerija

Slika

Dječiji vrtić SVETI JOSIP

Slika

Centar za djecu mlade i obitelj SPES

Slika

Knjižara LOGOVITA

Slika

Rehabilitacijski centar za osobe s invaliditetom SVETA OBITELJ

Slika

Centar za radno osposobljavanje osoba s poteškoćama u razvoju NAZARET

Slika

Radionica za osobe s invaliditetom EMANUEL

Slika

Radionica za osobe s invaliditetom BETLEHEM

Slika

Gospodarsko društvo za upošljavanje osoba s invaliditetom RAD-DAR d.o.o

Slika

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

Slika

ŽUPNI CARITAS

Slika

Dom za stare i iznemogle s hospicijem BETANIJA

Slika

Duhovno-obrazovni centar EMAUS

0 0