OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE

Nije samo materijalna bijeda uzrok ljudskih nevolja. Brojni su problemi današnjice koji razaraju čovjeka i obitelj: ovisnost o alkoholu, drogama, kocki; poremećeni bračni i obiteljski odnosi, narušeno tjelesno i mentalno zdravlje, gubitak voljene osobe, depresije, traume... Crkva se danas osjeća potaknutom pomoći pojedincu, bračnim parovima, djeci i mladima tj. cijeloj obitelji razvojem obiteljskih savjetovališta koja na poseban način nadopunjuju pastoral obitelji i karitativni rad.

Glavni ciljevi djelovanja našeg OBITELJSKOG SAVJETOVALIŠTA jesu:

  • Članove obitelji razviti u zdrave ličnosti sposobne rješavati probleme i nositi se s odgovornostima te smanjiti broj socijalnih slučajeva uslijed trajno poremećenih obiteljskih odnosa;
  • Ohrabriti članove obitelji da svoje probleme rješavaju pravodobno u duhu vjere, ljubavi, uzajamne tolerancije i poštovanja;
  • Istražiti i prevenirati nastanak uvjeta koji dovode do ozbiljnih obiteljskih problema i trajno poremećenih obiteljskih odnosa te jačati zdrave obitelji;
  • Upoznati javnost s mogućnostima korištenja usluga Obiteljskog savjetovališta te razviti svijest o potrebi i kulturi savjetovanja.

U OBITELJSKOM SAVJETOVALIŠTU rade stručnjaci (socijalni radnik, psiholog, svećenik savjetnik) obvezni na čuvanje profesionalne tajne. Oni će vas prihvatiti i podržati u rješavanju vaših problema, ali vi morate napraviti prvi korak – javiti se.
Caritasov upravni i socijalni centar                   
Zagrebačka 5A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 916, 036 328 917
Faks: 036 328 918
e-mail: caritas-mostar@tel.net.ba 
www.caritas-mostar.ba   
«Podrži me po svojoj riječi i živjet ću.»
(Ps 119,116)
0 0