OBITELJSKI CENTAR

Pri Caritasu Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, početkom 2021. godine osnovan je Obiteljski centar s ciljem osnaženja obitelji tijekom cjelokupnog obiteljskog životnog ciklusa, počevši od pripreme za brak preko sklapanja braka, rođenja djeteta, adolescencije, krize srednje životne dobi, odlaska djece od kuće, sve do bračnog para koji stari, što je uostalo jedno o trajnih opredjeljenja Caritasa hercegovačkih biskupija. 

Djelovanjem Obiteljskog centra Crkva nastoji doprinijeti zaštiti obitelji u vremenima opće nesigurnosti izazvane socijalnim, zdravstvenim i prirodnim krizama. Nastupanjem povoljnije epidemiološke situacije, početkom lipnja 2021. godine. Obiteljski centar započeo je s radom s korisnicima u savjetovalištu.

Centar djeluje u tri pravca:
 1. Individualno, bračno i obiteljsko savjetovanje.
 2. Prevencija i edukacija.
 3. Organiziranje bračnih susreta.

U brizi Centra je:
 • Psihosocijalna podrška pojedincima, bračnim parovima i obiteljima,
 • Provođenje preventivnih programa, edukacija i predavanja,
 • Psihosocijalni rad s mladima, učenicima, studentima i volonterima,
 • Psihosocijalni rad sa specifičnim društvenim grupama (žrtvama nasilja, ovisnosti, invaliditeta…),
 • Organizacija bračnih susreta, tematskih predavanja, radionica, predstavljanje rada savjetovališta javnosti s podrškom koju Centar nudi zajednici na području Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan.
 • Predlaganje programa i projekata civilnim društvima s ciljem uključivanja u rješavanje aktualnih problema.

Savjetovanje nije odgovarajuća metoda pomoći za:
 • Individualno savjetovanje djece,
 • Individualno savjetovanje osoba s metalnim teškoćama,
 • Individualno savjetovanje duševno bolesnih osoba,
 • Individualno savjetovanje ovisnika,
 • Individualno savjetovanje osoba koje se trenutno nalaze u sudskim procesima.

S navedenim kategorijama korisnika rade specijalizirane ustanove i posebno educirani stručnjaci za navedenu problematiku (dječji psiholozi, defektolozi, edukacijski rehabilitatori, psihijatri, odvjetnici).


U Obiteljskom centru djeluje troje obiteljskih savjetnika:
 • Dr. sc. Anita Begić, soc radnica, voditeljica Centra;
 • Martina Zovko, mag. psych. i
 • don Tomislav Ljuban, duhovni asistent, educirani obiteljski savjetnik.

Osobitu vrijednost Obiteljskog centra čini prisutnost jednog duhovnog asistenta – svećenika koji, pored obiteljskog savjetovanja, radi na produbljivanju duhovnosti korisnika, kako bi ojačani snagom vjere došli do rješenja vlastitih teškoća.

Obiteljski savjetnici izriču prisegu o savjesnom radu u skladu s pravilima struke te čuvanju profesionalne tajne na dobro korisnika.
Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan od dobročinitelja je osigurao početna sredstva te je usluga za korisnike besplatna.


Supružnici i osobe kojima je potrebna usluga savjetovanja mogu se najaviti svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 16.00 sati:
Telefonski na broj: 036/328-916,
Osobno na adresi Zagrebačka 5A – Caritasove socijalno-upravne zgrade u Mostaru 
Termin savjetovanja bit će određen u dogovoru s obiteljskim savjetnicima.
Caritasov upravni i socijalni centar                   
Zagrebačka 5A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 916, 036 328 917
Faks: 036 328 918
e-mail: caritas-mostar@tel.net.ba 
www.caritas-mostar.ba   
«Podrži me po svojoj riječi i živjet ću.»
(Ps 119,116)
0 0